Bouwbegeleiding

Rekenen aan de theorie is 1, maar het moet daarna nog wel de juiste manier worden uitgevoerd. Thermische bruggen, luchtlekkages en slecht aangebrachte isolatie kunnen funest zijn voor uw comfort. Het spreekt voor zich dat iemand hier de focus op moet hebben zonder belangenverstrengeling.

Onkunde is lang niet altijd onwil

lek-epdm-manchetSlechte bouwkundige oplossingen ontstaan meestal niet door onwil of laksheid. Het is meestal het gebrek aan kennis waardoor het verkeerde materiaal wordt gekozen. Of verkeerd wordt aangebracht, of nadat het wel goed wordt aangebracht door een ander kapot wordt gemaakt. Veel installateurs hebben geen idee wat ze veroorzaken als met een dakdoorvoer zowel de dampremmende laag als de isolatie doorbreken. En veel bouwers vinden het heel normaal om ventilatiekanalen iets plat te trappen omdat het dan beter tussen de wapening past.

Op zoek in de krochten van elkaars kennis

kennisgebiedenBouwbegeleiding is voor ons niet als een schoolmeester over de bouw lopen en jan en alleman op de vingers tikken alsof wij het allemaal weten. Nee, we proberen mensen na te laten denken over wat ze aan het doen zijn en samen te laten werken. Dit doen we door voor aanvang van de werkzaamheden de mogelijke knelpunten te bespreken. En mochten er tijdens de uitvoering toch problemen ontstaan wijzen we daarop en helpen dit in de toekomst te vermijden. Alleen zo krijgt u als gebruiker de kwaliteit en het comfort waar u recht op heeft.

Bouw je ontwerp

Wat vooral van belang is dat wat er op de bouwlocatie gebeurt in overeenstemming is met het ontwerp. Wijzigingen tijdens de uitvoering kunnen van grote invloed zijn op de energieprestatie van het gebouw. De lamdawaarde van de isolatie net even anders, de positie van de luchtdichte aansluiting op een andere plek of het leidingverloop toch maar zoals het uitkomt. Het zijn maar een aantal voorbeelden waar het mis kan gaan. Samen alert zijn en problemen bespreekbaar maken. Dan kunnen we met elkaar mooie dingen bereiken.